Våra Avtal

Våra avtal


Öppet Avtal

Zitius Services Delivery AB är vår Kommunikationsoperatör (KO) som ger oss möjlighet att få ljus i fibern in i våra hus. Hos dem tecknar vi ett öppet avtal Det gör vi genom att gå in på Zmarket, Skriva in vår leveransadress och beställa önskad tjänst. Den faktureras direkt till dig av den du valt. Från föreningen får du en årsfaktura på den nätavgift som beslutats på vår budgetstämma för närvarande 1200 kr per år.

Enligt beslut på stämma 2019-12-02 är nätavgiften för Öppet Avtal från och med 2020-07-01 reducerat ner till 600 kr per år


Avtalen med Zitius och Telia gäller till och med 2025 06 30. Övriga årsvis


All fakturering från föreningen sker via mailfaktura, önskas pappersfaktura tillkommer en avgift. Det finns möjlighet att använda autogiro. Se här hur du anmäler om autogiro.


Kollektivt avtal - Gruppvtal (gäller från 2020-07-01)

Telia AB är Tjänsteleverantör av det nya kollektiva avtalet vi erbjuder, Det ger oss Bredband 250/100, Tv Telia lagom inklusive Play tjänster och Fast IP telefoni.

Avtalskostnaden inkl. nätavgift är för närvarande oförändrat 399 kr per månad.

Du kan läsa mer om detta nya erbjudande genom att klicka på länken längst ner.

Det går nu (i efterhand) att anmäla sig för denna tjänsten - då tillkommer dock en engångsavgift på för närvarande 2000 kr (inkl moms). Anmälan görs enklast via vår kontaktsida


Underhåll och reparation 

Vårt underhållsavtal med ELTEL AB gör att vi kan få reparerat vårt nät i stort sett omgående om vi drabbas av grävskador eller andra fel som gör att just du inte kan nyttja dina tjänster. Det ger oss också möjlighet att ansluta er som av olika anledningar inte var med från början. ELTEL sköter även utsättning/ markering av ledningarna för att de som behöver utföra grävning eller annat markarbete får vetskap var de finns.


Fakturering, medlemssida och dokumentation av nätet samt ekonomisk förvaltning.

Västfiber ek förening sköter all fakturering och kontroll av inbetalningar, skickar påminnelser och i sista hand lämnar till inkasso vid utebliven betalning. De erbjuder även Minfibersida.se där alla delägare kan se och ändra sina uppgifter, ladda ner fakturor och se att de är betalda.

Västfiber erbjuder även dokumentation av nätet (bland annat kartor och register).

Ekonomisk förvaltning hanteras av Seefen AB.


Bokföring, Deklaration och Revision

Löpande bokföring hanteras genom avtal med Seefen AB.

För revision och kontroll har vi avtal med Westra Revisioner, som ger oss trygghet att allt sköts lagenligt och rätt, och att vi har rätt uppgifter för våra beslut. 

Tillsynen sker dels genom en auktoriserad revisor och dels våra två lekmannarevisorer 






Högås Fiber


Högås Fiber är en ekonomisk förening som bildats för att förse fastigheter i Högås med omnejd med snabbt bredband genom optisk fiber.


Org.nr: 769624-0584

Bankgiro: 199-0159

Kontaktuppgifter


Adress

c/o Glansberg

Sundsandvik 294

451 96 Uddevalla


E-post:klicka här för att sända e-post


Telefon: 070-563 67 85

Copyright Högås Fiber Ekonomisk förening. @ All Rights Reserved