Bli medlem

Bli medlem


Fiber till din fastighet.


Den som äger en fastighet inom Högås fibers verksamhetsområde och är intresserad av att få fiber inkopplad i fastigheten kan ansöka om medlemskap i föreningen. För att göra detta så skickar du in en intresseanmälan på www.minfibersida.se.


Du klickar på knappen "Klicka här för att ansöka" och när sidan öppnar sig så väljer du först rätt förening det vill säga, Högås Fiber, sedan fyller du i alla uppgifter, avslutar med att klicka på knappen Skicka.


Föreningserbjudande

Föreningen erbjuder 2 st. möjligheter att nyttja fibern i dag. Dels ett kollektivt avtal med Telia genom Högås Fiber innefattande Bredband, Tv och It telefoni dels ett öppet avtal genom Zmarket.se


 

Viktig information


 • Då det är kostsamt att ta fram kostnadsunderlag kommer vi att debitera en summa på 1000 Kr även om anmälaren väljer att tacka nej.
 • Vanligtvis tar det 2-3 månader innan vi kommer att ta kontakt.
 • Om anmälaren accepterar föreslaget pris ingår parterna ett avtal om installation av fiber.
 • Det tar 4-6 månader innan inkopplingen är genomförd. Det kan dock variera en del beroende på ledig fiberkapacitet i området samt avstånd mellan kopplingshus och tomtgräns.
 • Offerten omfattar två (2) delar enligt följande.


Del 1. Fast anslutningskostnad

För att bli medlem och ansluten till fibernätet ha årsmötet beslutat om en minimikostnad

Detta är en fast kostnad på 35 000 kr och är lika för alla nyanslutningar. Del 1 är för att få tillgång, samt att bli inkopplad, till befintligt fibernät som ägs av Högås fiber.

I del 1 ingår den beslutade kapitalinsatsen (momsfri) samt material och arbetskostnader inklusive moms. I de fall den totala kostnaden överstiger dessa 35 000 kr. kommer detta som poster i del 2.Del 2 Tillkommande anslutningskostnad

I de fall som priset för en anslutning inte ryms i den fasta kostnaden i del 1 är beroende på hur långt från valt kopplingsskåp som fastigheten ligger och om tillstånd av externa markägare erfordras för grävning och förläggning samt tillgång av ledig fiberkapacitet i området.

För dessa träffas överenskommelse i varje enskilt fall.


 • Föreningen ansvarar för grävning/installation fram till tomtgräns.
 • Vid tomtgräns lämnas slang som fastighetsägaren ombesörjer att gräva ner fram till kopplingspunkten på huset. Kostnad för att förlägga fiberslangen på fastighetens tomt och inom byggnad ingår inte. Samtidigt lämnas fastighetsbox och innefiber för montering i byggnaden. 
 • Förläggning och montering av levererad utrustning på tomtmark och inom byggnad bekostas av fastighetsägaren.
 • I övrigt kommer priset att omfatta alla kostnader för att få fiberledningen uppkopplad mot vald tjänsteleverantör.
 • Föreningen äger och ansvarar för all fiberrelaterad utrustning.
 • Har du frågor innan du eventuellt vill ha en offert skicka dem här:

Högås Fiber


Högås Fiber är en ekonomisk förening som bildats för att förse fastigheter i Högås med omnejd med snabbt bredband genom optisk fiber.


Org.nr: 769624-0584

Bankgiro: 199-0159

Kontaktuppgifter


Adress

c/o Glansberg

Sundsandvik 294

451 96 Uddevalla


E-post:klicka här för att sända e-post


Telefon: 070-563 67 85

Copyright Högås Fiber Ekonomisk förening. @ All Rights Reserved