Bli medlem

Bli medlem


Fiber till din fastighet.


Den som äger en fastighet inom Högås fibers verksamhetsområde och är intresserad av att få fiber inkopplad i fastigheten kan ansöka om medlemskap i föreningen. För att göra detta så skickar du in en intresseanmälan på www.minfibersida.se.

Du använder fliken Ansök. Användarnamn HF-ny Lösenord ny01

Fyller i alla efterfrågade uppgifter och skickar in så kommer vi att ta kontakt.


Föreningserbjudande


Föreningen erbjuder 2 st. möjligheter att nyttja fibern i dag. Dels ett Gruppavtal med Telia innefattande Bredband, Tv och It telefoni dels ett öppet avtal genom Zmarket.se

 

Viktig information


 • Då det är kostsamt att ta fram kostnadsunderlag kommer vi att debitera en summa på 1000 Kr även om anmälaren väljer att tacka nej.
 • Vanligtvis tar det 2-3 månader innan vi kommer att ta kontakt.
 • Om anmälaren accepterar föreslaget pris ingår parterna ett avtal om installation av fiber.
 • Det tar 4-6 månader innan inkopplingen är genomförd. Det kan dock variera en del beroende på ledig fiberkapacitet i området samt avstånd mellan kopplingshus och tomtgräns.
 • Offerten omfattar två (2) delar enligt följande.


Del 1. Fast anslutningskostnad

Detta är en fast kostnad på 30 000 kr och är lika för alla nyanslutningar. Del 1 är för att få tillgång, samt att bli inkopplad, till befintligt fibernät som ägs av Högås fiber. I del 1 ingår även material och arbetskostnad upp till 16 000 kr inkl. moms. I de fall material och arbetskostnader överstiger 16 000 kr kommer detta som poster i del 2.


Del 2 Material och arbetskostnader

Del 2 är de kostnader för material och arbete inkl. moms som överstiger de 16 000 kr. som finns med i del 1. Totalkostnaden är beroende på hur långt från kopplingsskåp som fastigheten ligger och om tillstånd av externa markägare erfordras samt tillgång av ledig fiberkapacitet i området.

 • Vanligtvis kostar en installation 30 till 45 000 kr
 • Föreningen ansvarar för grävning/installation fram till tomtgräns.
 • Vid tomtgräns lämnas slang som fastighetsägaren ombesörjer att gäva ner fram till kopplingspunkten på huset. Kostnad för att förlägga fiberslangen på fastighetens tomt och inom byggnad ingår inte. Samtidigt lämnas fastighetsbox och innefiber för montering i byggnaden. 
 • Föreningen äger och ansvarar för all fiberrelaterad utrustning.
 • Förutom förläggning av fiberslangen inne på fastighetens tomt kommer offerten att omfatta alla kostnader för att få fiber inkopplad i fastigheten
 • Har du frågor innan du eventuellt vill ha en offert skicka dem till Arne Grahm

Högås Fiber


Högås Fiber är en ekonomisk förening som bildats för att förse fastigheter i Högås med omnejd med snabbt bredband genom optisk fiber.


Org.nr: 769624-0584

Bankgiro: 199-0159

Kontaktuppgifter


Adress

Högås Sund 329

451 96 Uddevalla


E-post: klicka här för att sända e-post


Telefon: 0702-06 94 43

Copyright Högås Fiber Ekonomisk förening. @ All Rights Reserved