Flyttanmälan

Flyttanmälan


FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET ANSLUTEN TILL HÖGÅS FIBER!


När ni tänker sälja ert hus, så var noga med att informera köparen om:

  • Att ni har en fiberanslutning via Högås Fiber.
  • Att ni har avtal som har nätavgift, kvartals eller årsavgift.
  • Om ni har ett gruppavtal, att köparen är beredd att överta detta
  • Att ni har bundet er i Grupp/Tjänsteavtalet fram till 2025-07-01.
  • Att de övertar den inbetalda insatsen.
  • Att Köparen skall anmäla sig för medlemskap i föreningen – se nedan, om så inte sker har ni kvar betalningsansvaret för hela avtalsperiodenFöreningen tar ut en administrationsavgift av köparen 1 500 kr vid ägarbyte.


Nya medlemmar anmäler sig på www.minfibersida.se


Du klickar på knappen "Klicka här för att ansöka" och när sidan öppnar sig så väljer du först rätt förening det vill säga, Högås Fiber, sedan fyller du i alla uppgifter, avslutar med att klicka på knappen Skicka.


Var noga med att anmäla om detta avser, att ni ersätter en befintlig medlem.

Fyll i alla önskade uppgifter och skicka in,

Obs! Det är bara en person i hushållet som kan vara medlem


När vi har fått ansökan om medlemskap skrivs ett anslutningsavtal

Dessutom skrivs ett överlåtelseavtal som undertecknas av

Säljaren, Köparen och Föreningen.


För de fastigheter som är anslutna till ett gruppavtal skriver vi också nytt Tjänsteavtal för den nye medlemmen där denne tar över betalningsansvaret för detsamma från och med dag för övergång (tillträdesdagen).


Avtalen skickas för underskrift i brev.


Övergång av medlemskap.


Den överlåtande medlemmen (den som skall flytta) är fullt ansvarig för alla utsända fakturor fram till dag för övergång av medlemskap (tillträdesdagen), även om ägarövergång av fastigheten sker innan detta. I sådant fall skall köpare och säljare sig emellan reglera kvartals eller årsavgifter.

Se nedan Årshjul. Överlåtelseavtal skall vara undertecknat och inskickat senast en vecka innan faktura sänds ut, för att överlåtelsen skall gälla från nästkommande period.


Först efter att föreningen fått avtalen i retur, kan medlemskapet övergå till den nya medlemmen (tillträdesdagen), fram tills detta är den gamla medlemmen fortfarande fullt ansvarig för alla fakturerade avgifter. Medlemskapet i föreningen är INTE knutet till fastigheten utan är knutet till personen.
Årshjul faktureringFaktura sänds ut

Skall betalas

Period = kvartal

c:a 25 jan

1:e mars

April, Maj, Juni

c:a 25 april

1:e juni

Juli, Aug, Sept

c:a 25 Juli

1:e sept

Okt, Nov, dec

c:a 25 Okt

1:e dec

Jan, Feb, Mars nästa år
Faktura sänds ut

Skall betalas

Period = helår

c:a 25 april

1:e juni

1 års avgift från 1.e juli

Högås Fiber


Högås Fiber är en ekonomisk förening som bildats för att förse fastigheter i Högås med omnejd med snabbt bredband genom optisk fiber.


Org.nr: 769624-0584

Bankgiro: 199-0159

Kontaktuppgifter


Adress

c/o Glansberg

Sundsandvik 294

451 96 Uddevalla


E-post:klicka här för att sända e-post


Telefon: 070-563 67 85

Copyright Högås Fiber Ekonomisk förening. @ All Rights Reserved