Personuppgiftspolicy


Personuppgiftspolicy


1. Vi är måna om din personliga integritet.


Högås Fiber ek. Förening ansvarar för all personlig information som du förser oss med. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi hanterar dem med omsorg och att din personliga integritet är en viktig angelägenhet som vi särskilt beaktar.


För att du skall kunna utnyttja våra tjänster behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. I den personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina uppgifter.


2. Högås Fiber ek. förening är personuppgiftsansvarig


Högås Fiber ek. förening är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnats i avtal och andra handlingar och behandlar dina personuppgifter i enighet med gällande dataskyddslagstiftning.


Som personuppgiftsansvarig tar Högås Fiber ansvar för alla personuppgifter som du lämnar oss i samband med medlemsansökan och de tjänsteavtal och markavtal som du lämnat oss för att du skall kunna ta del av de tjänster vi erbjuder.


Högås Fibers kontaktuppgifter.


Högås Fiber Ek. förening

Högås Sund 329

45196 Uddevalla

E post admi@hogasfiber.se

Org.nr.769624-0584

Ordf. Arne Grahm


3. Vilka uppgifter samlar vi in om dig.


Uppgifter vi samlar in direkt från dig omfattar namn, personnummer, adress, epostadress, telefonnummer, betalningsinformation, fastighetsbeteckning samt vilken typ av avtalstjänster du använder.


4. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter


Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla medlemskap, att använda erbjudna tjänster och genom att underteckna avtal om detta godkänner du och samtycker till att Högås Fiber behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.


Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta Högås fiber, i så fall kommer inte Högås Fiber att behandla dina uppgifter, men det innebär inte att ingångna avtal avbryts.

Se vidare avsnitt 8 nedan. 


Dina personuppgifter används av Högås fiber för att fullfölja våra åtaganden till dig och tillhandahålla en hög servicegrad samt utföra kreditkontroll (för det syftet kan vi även spara uppgifter om dröjsmål med betalning) samt för att komma i kontakt med dig.


5. Hur använder vi dina uppgifter.


För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina personuppgifter komma registreras, innehas och överföras till våra samarbetspartners eller under-leverantörer enigt vad som anges nedan.


6. Till vem överför vi dina uppgifter.


Vi kommer att överföra dina personuppgifter till våra samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Högås Fibers räkningför de syften som beskrivs i denna policy och som därigenom kommer att ha tillgång till personuppgifter. Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt Högås Fibers instruktioner. Vi kräver att våra partners använder lämpliga åtgärder för att skydda och radera dina uppgifter efterfullgjort uppdrag.


För att kunna upprätthålla en hög servicegrad kommer uppgifterna att vidarebefordras till partners som anlitas av oss. Detta innebär.exempelvis


Att dina uppgifter lagras av kommunikationsoperatören Zitius

Att dina uppgifter lagras av tjänsteleverantören Telia

Att Lantmäteriet har tillgång till alla markavtal efter ledningsrättsförrättning


7. Säkerhet


Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot tex. Förlust samt otillåten spridning, ändring eller tillgång till uppgifterna.


8. Rätten till dina Personuppgifter.


Rättelse, tillägg eller radering.

Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar densamma, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig och Högås Fiber, att det inte finns någon rättslig förpliktelse Högås Fiber att behandla uppgifterna eller annan laglig grund för behandlingen


Begränsning av behandling och dataportabilitet.

Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter. Du har också rätt at få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat allmänt använt läsbart format.


Förfrågningar och klagomål

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller har frågor om denna personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss. (för kontaktuppgifter, se avsnitt 2 ovan)Högås Fiber


Högås Fiber är en ekonomisk förening som bildats för att förse fastigheter i Högås med omnejd med snabbt bredband genom optisk fiber.


Org.nr: 769624-0584

Bankgiro: 199-0159

Kontaktuppgifter


Adress

c/o Glansberg

Sundsandvik 294

451 96 Uddevalla


E-post:klicka här för att sända e-post


Telefon: 070-563 67 85

Copyright Högås Fiber Ekonomisk förening. @ All Rights Reserved