Regler_betalning

Regler för betalning


Inom HÖGÅS FIBER har vi följande regler för betalning påminnelser och eventuellt avstängning!


Avgifter (nätavgifter och/eller gruppavtalsavgifter) skall betalas i förskott.


Faktura sänds normalt ut som e-postbrev

Om du önskar pappersbrev, så tillkommer en avgift på för närvarande 40 kr. Anmälan om pappersbrev skall ske i vår portal Min Fibersida.


Föreningen erbjuder möjlighet att få faktura som E-Faktura

Hur detta anmäls framgår här


Föreningen erbjuder som alternativ även möjlighet till autogiro.

Hur detta anmäls framgår här.


Observera att det är INTE lämpligt att både anmäla E-Faktura och autogiro


Vid överbetalning, exempelvis om du av misstag betalar fakturan 2 ggr - så kommer överbetalningen att läggas som ett tillgodo på nästa faktura.


Vid betalning skall rätt OCR nummer anges (det OCR nummer som står på fakturan).

Om så inte sker tillkommer en avgift för felaktig OCR betalning med 50 kr, som skall betalas vid nästkommande faktura.


Om betalning för faktura inte kommit föreningen tillhanda på fakturans förfallodag,

Sänds först en påminnelse med SMS (denna SMS påminnelse är gratis)

Om betalning inte kommit efter c:a 5 bankdagar så sänds ett påminnelsebrev (pappersbrev) med kopia av fakturan – påminnelseavgift 60 kr och dröjsmålsränta tillkommer på nästa faktura.

Om betalning inte kommit efter c:a 30 dagar sänds ärendet till inkasso med ytterligare tillkommande kostnader (inkassokostnader är för närvarande 180 kr)

Om betalning inte kommit efter inkassokrav så stängs anslutningen av


Om anslutningen har stängts av – se ovan – så kommer anslutning att åter öppnas först efter att medlemmen har betalt kravet från inkassobolaget plus samtliga övriga oreglerade utsända fakturor samt den kostnad som föreningen har för denna extra-åtgärd.Årshjul faktureringFaktura sänds ut

Skall betalas

Period = kvartal

c:a 25 jan

1:e mars

April, Maj, Juni

c:a 25 april

1:e juni

Juli, Aug, Sept

c:a 25 Juli

1:e sept

Okt, Nov, dec

c:a 25 Okt

1:e dec

Jan, Feb, Mars nästa år
Faktura sänds ut

Skall betalas

Period = helår

c:a 25 april

1:e juni

1 års avgift från 1.e juli

Högås Fiber


Högås Fiber är en ekonomisk förening som bildats för att förse fastigheter i Högås med omnejd med snabbt bredband genom optisk fiber.


Org.nr: 769624-0584

Bankgiro: 199-0159

Copyright Högås Fiber Ekonomisk förening. @ All Rights Reserved